In het Antilliaans dagblad verscheen een paginagroot artikel over de documentaire ‘Bon Bini Amsterdam”.